Slag bij het Teutoburgerwoud – Overzicht

Slag bij het Teutoburgerwoud

Hoe de Slag bij het Teutoburgerwoud ontdekken? Leuk dat je het vraagt! Het is eigenlijk heel simpel.

De belangrijkste aanwijzing voor het vinden van de Slag bij het Teutoburger Woud is het Romeinse kasteel Aliso, waarheen de overlevenden van de Slag bij het Teutoburger Woud vluchtten. Aangezien de werkelijke bestemming van de overlevenden van de Slag bij het Teutoburgerwoud was de Rijn, en ze geen grote omwegen wilden accepteren, moet Aliso tussen het gebied van de Slag bij het Teutoburgerwoud en de Rijn hebben gelegen. Omdat de Slag bij het Teutoburgerwoud ten oosten van de Rijn plaatsvond, vond dus ook de Slag bij het Teutoburgerwoud plaats ten oosten van Aliso. Nu moet duidelijk worden hoe ver ten oosten van Aliso ligt en waar Aliso eigenlijk was.

Om Aliso te vinden, moet men eerst de vereisten bepalen voor de locatie waar de faciliteit of het evenement zich bevindt, onafhankelijk van min of meer willekeurige archeologische vondsten, zoals fundamenteel nuttig is in de historische wetenschap bij het bepalen van de locaties van individuele voorzieningen of individuele evenementen had kunnen plaatsvinden. Voor het kasteel van Aliso zijn dit militaire, maar ook economische vereisten, waaraan geografische en geologische factoren kunnen voldoen.
Toen Aliso werd gebouwd, was de Westfaalse baai het belangrijkste Romeinse uitbreidingsgebied. Het fort zou daarom enigszins centraal in de Westfaalse Baai moeten komen om de Westfaalse Baai te bewaken, en op het kruispunt van meerdere wegen, zodat de legionairs vanuit Aliso snel verschillende plaatsen in de Westfaalse Baai konden bereiken. En bij gevaar moet de steun van de Romeinse forten in Neuss en Xanten snel ter plaatse kunnen zijn.

Verder dienen de onderhoudskosten voor het kasteel Aliso zo laag mogelijk te zijn. Als het gaat om het onderhoud van een kasteel, is de grootste kostenpost de voorzieningen voor de legionairs. Je kunt de kosten van het voedsel zelf niet minimaliseren, maar je kunt de kosten van het transport van het voedsel wel minimaliseren door het fort zo dicht mogelijk bij het gebied te bouwen waar het voedsel wordt geproduceerd.
Als u met deze eisen rekening houdt, is de ideale locatie voor Aliso aan de westelijke rand van de Hellweg Börde. Paden die van de forten in Neuss en Xanten kwamen, kruisten hier en liepen door in de Westfaalse Baai. En in de Hellweg Börde konden vanwege de zeer goede bodemkwaliteit ook grote hoeveelheden voedsel worden geproduceerd met de middelen van die tijd. Het kasteel Aliso lag dus in de buurt van het huidige Unna.

Dus de Slag bij het Teutoburgerwoud vond plaats ten oosten van Unna. Om de vraag ‚hoe ver naar het oosten‘ te beantwoorden, is het nodig om te verduidelijken welke route de Varus-legioenen namen toen ze werden aangevallen door Arminius‘ troepen. Hier rijst de vraag, waar kwamen de Varus-legioenen vandaan en welke plaats wilden ze bereiken?
De vraag ‚waar vandaan?‘ kan snel worden opgehelderd, melden de oude bronnen dat Varus uit het zomerkamp aan de Weser kwam. De vraag ‚waarheen‘ is nu het laatste open punt om de plaats van de Slag bij het Teutoburger Woud te vinden. Waar was het grondgebied van de stam die Varus om hulp had geroepen vanwege de opstand van een naburige stam, daarom maakte Varus op de terugweg van de Weser naar het winterkamp aan de Rijn de omweg door het Teutoburger Woud. De stam die ervoor zorgde dat de Varus-legioenen in een hinderlaag liepen.
Dus de laatste belangrijke plaats in Germanië voor de Slag bij het Teutoburger Woud was het zomerkamp aan de Weser, de eerste belangrijke plaats in Germanië na de Slag bij het Teutoburger Woud is het grondgebied van de Marsi. Hier vond in de herfst van het jaar 14 na Christus de eerste aanval van Germanicus plaats als onderdeel van zijn wraakacties van de jaren 14 tot 16 na Christus, en eindigde met een genocide op de Marsi. Militair gezien was de campagne tegen de Marsi volkomen onlogisch, zowel qua seizoen als qua locatie. De omstandigheden voor een campagne in de herfst van een jaar waren slecht vanwege het begin van de herfstregens, en het succes van een aanval in de herfst was ook niet erg duurzaam, omdat de vijand zich in de winter en de lente kon hergroeperen. De aanvalsplaats lag diep in Germanië, zodat een bruggenhoofd voor de aanvallen van de volgende vroege zomer niet kon worden gevormd. En de genocide op de Marsi was ook ongebruikelijk. De Romeinen waren niet preuts, maar zelfs zij namen zelden hun toevlucht tot dergelijke middelen.
De aanval op de Marsi leek meer op een commando-operatie achter de vijandelijke linies, die in dit geval bedoeld was om de Marsi te vernietigen. De Romeinen hadden duidelijk een speciale rekening te vereffenen met de Marsi op de 5e verjaardag van de Slag bij het Teutoburger Woud. Men zou kunnen veronderstellen dat de Marsi de stam waren waardoor de Romeinen in een hinderlaag werden gelokt.

Ten tijde van de eerste aanval tijdens de Slag bij het Teutoburgerwoud waren de Romeinen op weg van de Weser naar het stamgebied van de Marsi tussen de Boven-Lippe en de Boven-Ruhr om hen te hulp te komen tegen de zogenaamd opstandige Chatti. Het oude wegennet van de ‚Frankfurter Weg‘ leidde van de Weser naar de Marsi-stam. Zo wordt de locatie van de eerste aanval in de loop van de Slag bij het Teutoburgerwoud bij benadering bepaald, namelijk de Frankfurter Weg ten oosten van Aliso/Unna, dat betekent de Frankfurter Weg aan het oostelijke uiteinde van de Westfaalse Baai. Het gebied kan nog nauwkeuriger worden verkleind op basis van oude documenten, met name de historicus Cassius Dio rapporteert in detail. Cassius Dio beschrijft de plaats van de Slag bij het Teutoburgerwoud als een beboste bergketen met diepe kloven. De Frankfurter Weg in Oost-Westfalen loopt door een gebied met diepe kloven over het Paderborn-plateau. Zo is de locatie van de eerste aanval van de Slag bij het Teutoburgerwoud precies bepaald, namelijk de Frankfurter Weg op het Paderborn-plateau.

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden

Afb.: Plaatsbepaling van de Slag bij het Teutoburgerwoud (Google Maps Link)

  1. Legioenkamp Xanten (Vetera), blauwe markering
  2. Legioenkamp Neuss (Novaesium), groene markering
  3. agrarisch productief Hellwegbörde, groen gebied
  4. optimale locatie voor een legioenkamp bij Unna (Aliso) als gevolg van 1e, 2e en 3e, gele markering
  5. Gebied dat in aanmerking komt voor de eerste aanval ten oosten van Aliso, blauw gebied
  6. Vestigingsgebied van de Marsi (stam die om hulp vroeg van Varus), geel gebied
  7. Frankfurter Weg oude weg die van de Weser naar de Marsern leidt, bruine lijn; Richting Weser, ronde markering; Chatten richting, vierkante markering
  8. Gebied beschreven in oude documenten met diepe kloven, rood gebied

Na de eerste aanval brak Varus de omweg naar het zuiden af ​​om eerst in westelijke richting Aliso te bereiken en daarna de forten aan de Rijn. De oude weg ‚Haarweg‘ loopt vanaf het Paderborn-Plateau richting Aliso/Unna. Zo kan het hele verloop van de Slag bij het Teutoburgerwoud als volgt worden bepaald: ten tijde van de eerste aanval bewogen de Varus-legioenen zich op de Frankfurter Weg op het Paderborn-Plateau in zuidelijke richting, en in de volgende 3 dagen ze bewogen in westelijke richting de Haarhöhe of op de Haarweg, waar ze herhaaldelijk werden aangevallen door Arminius‘ troepen en uiteindelijk werden verslagen.

Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden

Afb.: Verloop van de Slag bij het Teutoburgerwoud (Google Maps Link)

Eerste archeologische vondsten, bijvoorbeeld een Romeinse stylus, zijn aanwijzingen voor de juistheid van de theorie van de Slag bij het Teutoburgerwoud tussen het Paderborn-plateau en Haarhöhe.

Afb.: Romeinse stilus

De ALISONENSIS-website geeft meer informatie over de Romeinse bezetting van Germania op de rechteroever van de Rijn en de veldslagen van de Romeins-Germaanse oorlog. Helaas is er nog geen Nederlandse versie van ALISONENSIS beschikbaar, de Engelse versie is beschikbaar op: Battle of the Teutoburg Forest- ALISONENSIS